NORMES

1) ASSISTÈNCIA:
L'assistència i la participació a la classe d'Educació Física és obligatòria. La falta d'assistència o participació se justificarà quan l'alumne entregui la "justificació" firmada pels seus pares o metge.

2) ROBA I VESTUARI:
Els alumnes hauran d'assistir a classe obligatòriament amb roba i calçat esportius, còmodes i segurs per a la realització de l'activitat física. Hauran d'anar desproveïts de qualsevol material que pugui causar-lis lesió o als companys: cadenes, anells, polseres, arracades...
Si un alumne necessita anar al bany o a beure aigua durant la sessió, haurà de demanar permís sempre al professor.

3) MATERIAL:
Tots els alumnes, a indicació del professor, hauran de participar en la recollida del material.
Cap alumne podrà collir i utilitzar material si no ha estat autoritzada la seva utilització per part del professor.
Se tindrà cura del material de classe, i de les instal·lacions.

4) HIGIENE:
 A partir de tercer d'Éducació Primària en acabar la classe d'educació física els alumnes s'hauran de netejar i per això duran els útils necessaris (tovallola petita, camiseta neta, etc.).

5) ACTITUD:
Es guardarà el màxim respecte als companys i en cap moment se farà o dirà res que pugui ferir els seus sentiments.
Els alumnes mostraran una actitud de superació, gust pel treball ben fet i esforç per aconseguir els objectius establerts. Se tindrà molt en compte l'esforç a la hora d'avaluar l'actitud.

6) SEGURETAT:
Els alumnes mai podran realitzar activitats diferents de les que proposi el professor i tindran en compte especialment les normes de seguretat dels exercicis.