PRESENTACIÓ

La pràctica regular de l'activitat física repercuteix positivament en la nostra salut. Però també és un medi per a formar el caràcter, la disciplina, la pressa de decisions i el cumpliment de les regles beneficiant així el desenvolupament del practicant en tots els àmbits de la vida quotidiana.
Sabem que l'activitat física ha passat per diferents etapes en les quals no ha estat justament valorada, però pensam que avui en dia hauria d'estar superada aquestes concepcions.
La pràctica esportiva no se limita als atletes d'èlit, esportistes d'alt rendiment, joves, etc. Qualsevol ser humà pot i hauria de realitzar alguna activitat física en funció de les seves necessitats i les seves possibilitats.
I és aquí quan entra dins l'àmbit escolar. L'educació física és un eficaç instrument pedagògic, ajuda a desenvolupar les qualitats bàsiques, no només en l'aspecte biològic, també social i mental, conservar la salut, aprendre a controlar reaccions i comportaments, a sobredur els resultats de les pròpies execucions i de les del propi grup, a enfrontar-se al present i futur amb una actitud positiva, a disfrutar del temps lliure, a conèixer millor el nostre cos, les nostres possibilitats... és a dir, a millorar la nostra qualitat de vida. Això és el que cercam a les classes d'educació física.
 Aquest bloc mostrarà les classes pràctiques, situacions, fotos i videos dels nins i nines del Col·legi Es Puig de Sóller. Són activitats tant d'educació infantil com de primària. Se pot accedir a alguns documents des dels temes o des de les etiquetes.